A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти Яготинської міської ради

Нормативна база

Накази відділу освіти 20162017 н.р.

1. Наказ № 188-​н від 08.09.2017 Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у20172018 н.р.

2. Наказ № 177-​н від 01.09.2017 Про проведення Всеукраїнського рейду «Урок»

3. Наказ № 267-​н від 25.10.2016 «Про проведення І, ІІ, етапів VIІ Міжнародного мовно-​літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка у 20162017 навчальному році»

4. Наказ №266-​н від 25.10.2016 «Про проведення І та ІІ етапів ХVІI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика у 20162017 навчальному році»

5. Наказ № 259-​н від 19.10.2016 «Про проведення першого туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року-​2017»

6. Наказ №247-​н від 10.10.2016 «Про стан організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

7. Наказ № 243-​нвід 10.10.2016 «Про проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права в 2016році в навчальних закладах району»

8. Наказ № 212-​н від 05.10.2017 «Про проведення І та II етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 20172018 навчальному році»

9. Наказ № 227-​н від 03.10.2016 «Про стан кадрового забезпечення навчально-​виховного процесу та організації роботи з педпрацівниками в навчальних закладах району в 2016 – 2017 н.р.»
10. Наказ № 220-​н від 19.09.2016 «Про організацію профілактичної роботи з безпеки життєдіяльності в осінньо-​зимовий період 20162017 навчального року»

11. Наказ №201-​нвід 05.09.2016 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у20162017 н.р.»

12. Наказ № 192-​н від 31.08.2016 «Про організацію руху шкільних автобусів у 2016 – 2017навчальному році»

13. Наказ №190-​н від 15.08.2016 «Про структуру 20162017 навчального року і режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів м. Яготина та Яготинського району»


ЯГОТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04 вересня 2015 року № 163

Про затвердження фактичної

мережі закладів освіти

Яготинського району

на 2015 – 2016 навчальний рік

Відповідно до законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та з метою успішного оволодіння учнями шкіл району основами наук, виконання навчальних планів і програм, піднесення рівня виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах району, забезпечення права дитини на доступність і безоплатність дошкільної освіти, впровадження інклюзивного навчання в діяльність загальноосвітніх навчальних закладів та створення умов для розвитку дитини дошкільного віку:

1. Затвердити фактичну мережу класів, учнів загальноосвітніх навчальних закладів Яготинського району на 2015 – 2016 навчальний рік згідно з додатком 1.

2. Затвердити зведену мережу дошкільних навчальних закладів освіти Яготинського району на 2015 – 2016навчальний рік згідно з додатком 2.

3. Затвердити режим роботи дошкільних навчальних закладів Яготинського району на 2015 – 2016навчальний рік згідно з додатком 3.

4. Затвердити мережу інших закладів освіти Яготинського району, що фінансуються з бюджету у 2015 – 2016 навчальному році, згідно з додатком 4.

5. Затвердити режим роботи груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 – 2016навчальному році згідно з додатком 5.

6. Організувати з 01.09.2015 індивідуальне навчання у окремих 5 – 11 класах у складі менше 5 учнів: чотирьом учням 7-​го та двом учням 11-​го класів Двірківщинського НВК «ЗОШ І-​ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)», чотирьом учням 5-​го та одному учню 8-​го класів Панфильського НВК «ЗОШ І-​ІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)», трьом учням 5-​го, трьом учням 6-​го та двом учням 10-​го класів Сотниківського НВК «ЗОШ І-​ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)», двом учням 10-​го класу Сулимівського НВК «ЗОШ І-​ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)», чотирьом учням 9-​го класу Супоївського НВК«ЗОШ І-​ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)», чотирьом учням 11-​го класу Черняхівського НВК «ЗОШ І-​ІІІ ст.-ДНЗ (ясла-​садок)».

7. Ввести з 01.09.2015, у зв’язку з наданням якісної освіти дітям з психофізичними вадами, 0,5 ставки асистента вчителя у класі з інклюзивним навчанням у Яготинському НВК «СШ-​ЗОШ І-​ІІІ ст. №3».

8. Управлінню фінансів, відділу освіти районної державної адміністрації врахувати мережі при формуванні бюджету на 2016 рік та внести необхідні зміни до бюджету на 2015 рік.

9. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови адміністрації О.І.Рудніцьку.

Голова адміністрації                      О.Ф. Дерунець


Нормативно-​правові документи, які регламентують захист прав дитини

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана особами, визначеними частиною четвертою статті 303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються цими особами.

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.

Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті — її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за умови відшкодування автору або іншій особі пов’язаних із цим збитків.

3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.


Закон України Про рекламу

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 39, ст. 181 )

Цей Закон визначає засади рекламної діяльності в Україні,

регулює відносини, що виникають у процесі виробництва,

розповсюдження та споживання реклами.

Розділ II

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО РЕКЛАМИ

Стаття 8. Загальні вимоги до реклами

1. У рекламі забороняється:

вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи; { Абзац дев’ятий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 145–VI ( 145 – 17 ) від 18.03.2008 }


КОНВЕНЦІЯ ПРО ПРАВА ДИТИНИ (20 листопада 1989 року)

(редакція зі змінами, схваленими резолюцією 50155 Генеральної Асамблеї ООН від 21грудня 1995 року)

Стаття 16

1. Жодна дитина не може бути об’єктом свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і гідність.

2. Дитина має право на захист закону від такого втручання або посягання.

Стаття 29

1. Держави-​учасниці погоджуються щодо того, що освіта дитини має бути спрямована на:

а) розвиток особи, талантів, розумових і фізичних здібностей дитини в найповнішому обсязі;

b) виховання поваги до прав людини та основних свобод, а також принципів, проголошених у Статуті Організації Об’єднаних Націй;

с) виховання поваги до батьків дитини, її культурної самобутності, мови і національних цінностей країни, в якій дитина проживає, країни її походження та до цивілізацій, відмінних від її власної;

d) підготовку дитини до свідомого життя у вільному суспільстві в дусі розуміння, миру, терпимості, рівноправності чоловіків і жінок та дружби між усіма народами, етнічними, національними і релігійними групами, а також особами з корінного населення;

е) виховання поваги до навколишньої природи.

2. Жодна частина цієї статті або статті 28 не тлумачиться як така, що обмежує свободу окремих осіб і органів створювати учбові заклади та керувати ними за умови постійного додержання принципів, викладених у пункті 1 цієї статті, та виконання вимоги того, щоб освіта, яку одержують в таких учбових закладах, відповідала мінімальним нормам, що можуть бути встановлені державою.


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про доступ до публічної інформації

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, № 32, ст. 314)

Стаття 7. Конфіденційна інформація

1. Конфіденційна інформація — інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині першій і другій статті 13 цього Закону.

2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності такої згоди — лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Стаття 8. Таємна інформація

1. Таємна інформація — інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 4652-​VI від13.04.2012}

2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим Законом та спеціальними законами.

Стаття 9. Службова інформація

1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону до службової може належати така інформація:

1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/​або прийняттю рішень;

2) зібрана в процесі оперативно-​розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці.

2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 цього Закону.

3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, який складається органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими суб’єктами владних повноважень, у тому числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим у доступі.

Стаття 10. Доступ до інформації про особу

1. Кожна особа має право:

1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;

2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;

3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;

4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;

5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;

2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;

3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;

4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.


ЗАКОН  УКРАЇНИ ПРО ОХОРОНУ ДИТИНСТВА

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142 )

Стаття 10. Право на захист від усіх форм насильства

Кожній дитині гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дисципліна і порядок у сім’ї, навчальних та інших дитячих закладах мають забезпечуватися на принципах, що грунтуються на взаємоповазі, справедливості і виключають приниження честі та гідності дитини.

Держава здійснює захист дитини від:

  • усіх форм фізичного і психічного насильства, образи, недбалого і жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, у тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють;

  • втягнення у злочинну діяльність, залучення до вживання алкоголю, наркотичних засобів і психотропних речовин;

  • залучення до екстремістських релігійних психокультових угруповань та течій, використання її для створення та розповсюдження порнографічних матеріалів, примушування до проституції, жебрацтва, бродяжництва, втягнення до азартних ігор тощо.

Держава через органи опіки і піклування, служби у справах дітей, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у порядку ( z0917-​09 ), встановленому законодавством, надає дитині та особам, які піклуються про неї, необхідну допомогу у запобіганні та виявленні випадків жорстокого поводження з дитиною, передачі інформації про ці випадки для розгляду до відповідних уповноважених законом органів для проведення розслідування і вжиття заходів щодо припинення насильства.

{Частина третя статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3109-​III (3109 –14) від 07.03.2002, N 2353-​IV (2353 – 15) від 18.01.2005, N 5462-​VI (5462 – 17) від16.10.2012}

Дитина вправі особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.

{Частина четверта статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законами N 3109-​III (3109– 14) від 07.03.2002, N 2353-​IV  2353 – 15) від 18.01.2005, N 5462-​VI (5462 – 17) від16.10.2012}

Розголошення чи публікація будь-​якої інформації про дитину, що може заподіяти їй шкоду, без згоди законного представника дитини забороняється.

Процедура розгляду скарг дітей на порушення їх прав і свобод, жорстоке поводження, насильство і знущання над ними в сім’ї та поза її межами ( z0099-​04 ) встановлюється законодавством.


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 серпня 2010 р. N 778

Київ

Про затвердження Положення про

загальноосвітній навчальний заклад

Виховний процес у закладах

70. Дисципліна в закладах дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-​виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

74. Учні (вихованці) закладу мають гарантоване державою право на: …захист від будь-​яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність…


 

Вхід для адміністратора