A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Відділ освіти та Яготинський центр професійного розвитку педагогічних працівників
Яготинської міської ради

Листи, накази МОН України

Лист МОН України від 16.02.2016 № 1÷9−80 «Щодо атестації педагогічних працівників»


Наказ МОНУ від 08.02.2016 №94 Про затвердження орієнтовних вимог до проведення ДПА у 201516н.р.


Лист МОН України від 05.02.2015 р. № 1/​9 – 51

«Щодо реалізації заходів ‚спрямованих на

упередження негативного впливу

інформаційної пропаганди»

Начальникам (директорам)

управлінь (департаментів) освіти і

науки обласних, Київської міської

державних адміністрацій, ректорам

(директорам) інститутів

післядипломної педагогічної освіти,

керівникам навчальних закладів

Щодо реалізації заходів з підтримки української

ідентичності та зменшення негативного впливу

інформаційної пропаганди

 

Міністерство освіти і науки просить звернути увагу на факти формального виконання резолюції Віце-прем’єр-міністра України від 11.08.2014 № 22553÷15÷1−14 щодо реалізації заходів, спрямованих на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності, зменшення негативного впливу інформаційної пропаганди, що може у час зовнішньої агресії та внутрішньої контрреволюції нівелювати результати Революції Гідності.

Так, наприклад, останніми днями до Міністерства надійшло декілька звернень громадян щодо ситуації у Херсонському навчально-​виховному комплексі «Загальноосвітня школа І ступеня – спеціалізована школа ІІ ступеня – колегіум № 51 імені Г. О. Потьомкіна», зокрема щодо змістового наповнення веб-​сайту цього навчального закладу. Побіжний аналіз матеріалів зазначеного сайту дає підстави вважати, що керівник, педагогічний колектив навчального закладу та відповідні органи управління освітою не змогли повною мірою зорієнтуватися у ситуації, що склалася у державі, правильно розставити необхідні акценти щодо орієнтирів у виховній роботі та оцінки ролі окремих діячів минулого.

Суспільно-​політична ситуація у країні обумовлює необхідність проведення послідовної та системної роботи з різними верствами населення, спрямованої на формування розуміння єдності й цілісності України, відчуття приналежності до України та усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу.

Вважаємо, що виховання громадян-​патріотів нашої держави необхідно здійснювати на прикладі видатних постатей української, а не чужої, історії, що сприятиме консолідації українського суспільства, формуванню світоглядних позицій молоді, співзвучних потребам часу стабільності і злагоди в державі.

Зважаючи на те, що попередження фактів маніпулювання суспільною свідомістю, зокрема, шляхом поширення недостовірної, неповної або неправдивої інформації (на кшталт героїзації сумнівних персоналій сусідньої держави — агресора) є важливою складовою виховання модерного покоління українців, та з метою підвищення ефективності виховної роботи у навчальних закладах, формування у молоді історичної пам’яті, відповідальності за долю Держави та об’єднання українського суспільства навколо ідеї української державності доручаємо здійснити наступні заходи:

організувати і провести аналіз навчальних закладів. з метою виявлення та вилучення символів тоталітарного минулого:

 • оформлення навчальних закладів;

 • змістового наповнення музеїв;

 • назв навчальних закладів (у частині присвоєння імен).

 • вжити додаткових організаційних заходів щодо забезпечення належного рівня виховної роботи у навчальних закладах та посилити контроль за їх змістом;

 • здійснювати постійний моніторинг сайтів навчальних закладів;

 • забезпечити проведення систематичної просвітницької роботи, спрямованої на всебічну підтримку та розвиток української ідентичності.

Міністр С. М. Квіт

Бєскова., 481−32−01


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481– 32 –21, факс (044) 236‑1049

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">min­istry@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

 

Від _​20.05.15_​_​_​№ _​1÷9−249_​

На № від

 

Департаменти (управління) освіти і

науки (молоді та спорту)

обласних, Київської міської

державних адміністрацій

 

Інститути післядипломної

педагогічної освіти

Щодо організації освітньої роботи

в дошкільних навчальних закладах

у 20152016 навчальному році

 

Надсилаємо інструктивно-​методичні рекомендації «Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 20152016навчальному році».

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Додатки: на 7 арк.

Заступник Міністра Павло Полянський

Долинна О. П.

248−21−67,

Швачова О. І.

481−32−00

 

Додаток 1

до листа МОН України

від 20.05.2015 р. № 1÷9−249

Інструктивно-​методичні рекомендації

«Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах

у 20152016 навчальному році»

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 20152016навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-​патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-​правових актів.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-​методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-​оздоровча і художньо-​естетична робота.

Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст навчально-​виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України (додаток 2).

Інформація про рекомендовані Міністерством освіти і науки України до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів програми та іншу навчальну літературу подається у Переліку навчальної літератури, який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (www​.mon​.gov​.ua).

У 20152016 навчальному році чинними є комплексні та парціальні освітні програми, наведені у додатку 2.

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу, з урахуванням специфіки його діяльності (типу закладу), має право самостійно визначати, які із чинних освітніх програм обрати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. Щоб цей вибір був виправданий, мотивований потребами і можливостями навчальних закладів і відповідав інтересам вихованців та їхніх родин, керівники дошкільних навчальних закладів і методисти мають інформувати свої педагогічні колективи про чинні програми, методичну літературу до них та виносити на обговорення питання про вибір програм на педагогічну раду перед початком кожного навчального року.

Допускається побудова освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах за кількома програмами. Це дозволяє повніше врахувати інтереси, бажання, потреби, нахили вихованців, потенційні можливості педагогів, запити батьків задля своєчасного цілісного розвитку особистості дошкільника.

На основі Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм змісту освіти, Концепції Національно-​патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-​політичної, соціально-​економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 20152016 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

 • патріотичне виховання;

 • екологічне виховання;

 • формування основ здорового способу життя;

 • комунікативно-​мовленнєвий розвиток дошкільників.

Колектив закладу також може проектувати свою діяльність на новий навчальний рік з опорою на запропоновані вище орієнтири, або замінювати їх чи доповнювати більш актуальними для себе.

Не слід обмежувати ініціативу вихователя у виборі форм організації освітнього процесу. Від вихователів вимагається уміння розподілити у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити особистісно-​орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить від дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування в ньому різноманітних форм роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-​гігієнічного режимів та інших чинників. Можливість відходити від жорсткої регламентації в побудові розпорядку дня не дає право зловживати часом, відведеним на прогулянки, сон, харчування, ігри, на користь занять, що передбачені розпорядком дня у спеціально відведені години для організованої навчально-​пізнавальної діяльності і гурткової роботи.

Складаючи розклад занять, необхідно враховувати гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Також, слід дотримуватися домірних віку норм тривалості занять, передбачати раціональне чергування видів діяльності на кожному з них (розумова, рухова, практично-​прикладна) та доцільне використання місць для проведення занять (зокрема, спортивної і музичної зали, студійних кімнат, плавального басейну, ігрового, фізкультурного майданчика тощо).

Організована навчально-​пізнавальна діяльність дітей у формі занять планується переважно на першу половину дня. Допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяльності тощо. Такий підхід дозволяє більш рівномірно розподілити інтелектуальні, психоемоційні й фізичні навантаження на дітей упродовж дня, ефективніше використати періоди максимально високої розумової активності й працездатності для засвоєння складнішого програмового матеріалу, підвищення продуктивності інтелектуальної діяльності.

Методичні служби всіх рівнів мають надавати працівникам дошкільних навчальних закладів дієву допомогу з питань організації освітнього процесу в закладах, у тому числі в інклюзивних групах, використовуючи різноманітні форми методичної роботи з педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-​практикуми, методичні об’єднання, тренінги, ділові ігри, конкурси, виставки, консультації, школи передового досвіду тощо). Рекомендується активне залучення до патріотичного виховання дітей: учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію.

Важливим компонентом системи дошкільної освіти є якість управління.Взаємовідносини/​співпрацю на рівні дошкільного навчального закладу і місцевого органу управління освітою, в юрисдикції якого перебуває даний заклад, важливо вивести із площини тотального контролю й авторитаризму рішень з боку управлінь та перейти на рівень довіри, взаєморозуміння, співробітництва з метою вивчення реального стану освітньої роботи й надання своєчасної компетентної допомоги педагогічним колективам, підвищення фахової компетентності та професійної майстерності педагогів.

Слід посилити роль педагогічної ради як колегіального органу управління, виносити на її розгляд та обговорення важливі питання матеріально-​технічного, програмно-​методичного, навчально-​дидактичного, ігрового забезпечення освітнього процесу, його технологічності (оптимізації планування, системності й варіативності організації і змістового наповнення освітнього процесу, змін в організації дитячої життєдіяльності, запровадження тестових і діагностичних методик вивчення стану розвитку вихованців та ін.), організації дослідно-​експериментальної роботи на базі дошкільного закладу тощо. Потребує оптимізації й співпраця дошкільного закладу в управлінських питаннях із батьківськими комітетами, громадськими організаціями.

Оскільки діяльність закладів розгортається переважно у практичній площині, то першочерговим завданням стає підвищення якості науково-​методичного супроводу, а відтак посилюється увага до діяльності методичних кабінетів. Методичні кабінети дошкільних навчальних закладів слід перетворювати із сховищ методичної літератури і численних методичних, дидактичних матеріалів на лабораторії педагогічної майстерності і школи передового досвіду, постійно діючі консультативні пункти як для педагогів, так і для батьків вихованців. На їхній базі мають постійно розгортатися різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб„єктів освітнього процесу, а тому, крім консультацій, варто частіше організовувати майстер-​класи із залученням кращих педагогів, науковців-​новаторів, тренінги і практикуми, мозкові штурми, рольові й ділові ігри для педагогів і батьків тощо, в тому числі із застосуванням Інтернет-​ресурсів (наприклад, у режимі он-​лайн).

Ефективним засобом активізації творчого потенціалу педагогів, стимулом до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення системи форм методичної роботи з кадрами є залучення вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, психологів, корекційних педагогів до оволодіння технологіями психолого-​педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і батьками.

Директор департаменту Ю. Г. Кононенко

 

Додаток 2

до листа МОН України

від 20.05.2015 р. № 1÷9−249

Перелік чинних освітніх програм для використання

у 20152016 навчальному році

у дошкільних начальних закладах

1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.).

2. «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).

3. «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) (діє до 30грудня 2015 року).

4. «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

5. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.).

6. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.).

7. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.).

8. «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку (наук. кер. Кононко О. Л.).

9. «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

10. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. кол.: Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та ін. ).

11. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. Луцько К. В.).

12. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (авт.: Блеч Г. О., Гладченко І. В., та ін.).

13. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (авт. Скрипник Т. В.).

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень ( наук. ред.: Шульженко Д. І. ).

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-​рухового апарату ( заг. ред. Шевцова А. Г.).

 • Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3до 7 років «Віконечко» ( авт.: Сак Т. В. та ін.).

 • Програмно-​методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене» (авт. кол.: Блеч Г. О., Бобренко І. та ін.)

А також такі парціальні освітні програми:

1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.).

2. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).

4. «Радість творчості», програма художньо-​естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

5. «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

6. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-​освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

№ 1461 від 11 грудня 2014 року

Про проведення конкурсного відбору
оригінал-​макетів підручників для
учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх
навчальних закладів

На виконання постанов Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 781 «Деякі питання забезпечення підручниками та навчальними посібниками студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-​технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів», від 20 квітня 2011 р. № 462«Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», від 23листопада 2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 07 жовтня2014 р. № 1149 «Про затвердження Положення про конкурсний відбір оригінал-​макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2014 р. за № 1359/​26136, та з метою забезпечення учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів новим поколінням підручників, НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурсний відбір оригінал-​макетів підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (далі — Конкурс) з 18 грудня 2014 року.

2. Затвердити, як такі що додаються:

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 1);

 • перелік навчальних предметів та назв підручників для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів, з яких проводитиметься Конкурс (додаток 2);

 • зразок оформлення результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета загальноосвітніми навчальними закладами (додаток 3).

3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з департаментом загальної середньої та дошкільної освіти (Кононенко Ю. Г.):

3.1. подати на затвердження до 26 грудня 2014 року наказом Міністерства освіти і науки України склад експертів з кожного навчального предмета для 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів та склад Апеляційної комісії Конкурсу.

3.2. до 29 грудня 2014 року затвердити:

 • інструктивно-​методичні матеріали для проведення методичної експертизи оригінал-​макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс;

 • інструктивно-​методичні матеріали для узагальнення конкурсною комісією Конкурсу результатів експертизи оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, переданих експертами, і визначення підручників, оригінал-​макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу.

4. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією наук України (Патон Б. Є., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-​методичних матеріалів для проведення наукової експертизи оригінал-​макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

5. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Національною академією педагогічних наук України (Кремень В. Г., за згодою) до 29 грудня 2014 року забезпечити розроблення і затвердження інструктивно-​методичних матеріалів для проведення психолого-​педагогічної експертизи оригінал-​макетів підручників, які подаватимуться на Конкурс.

6. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) забезпечити:

6.1. до 18 грудня 2014 року формування за пропозиціями Міністерства освіти і науки України, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, Національної академії наук України, Національної академії педагогічних наук України, органів управління освітою обласних та Київської міської державних адміністрацій, вищих навчальних закладів, громадських організацій списків експертів з кожного навчального предмета;

6.2. до 23 грудня 2014 року формування складу експертів з кожного навчального предмета методом «випадкових чисел» (жеребкування);

6.3. до 29 грудня 2014 року:

 • розміщення на офіційному веб-​сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію зразків оформлення експертних висновків та результатів відбору оригінал-​макетів підручників загальноосвітніми навчальними закладами;

 • розроблення та розміщення на офіційному веб-​сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію інструктивно-​методичних матеріалів для загальноосвітніх навчальних закладів щодо оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета;

6.4. з 18 грудня 2014 року до 1800 19 січня 2015 року приймання, реєстрацію, перевірку комплектів конкурсних матеріалів та технічної справності електронного диска або флеш-пам’яті з електронною версією оригінал-​макета підручника.

Конкурсні матеріали учасники Конкурсу надсилають до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ, тел./факс (044) 248−21−61, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">korikursmon2014@gmail.com;

6.5. до 26 січня 2015 року розміщення на офіційному веб-​сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-​макетів підручників, поданих на Конкурс;

6.6. з 27 січня по 20 лютого 2015 року організацію експертизи електронних версій оригінал-​макетів підручників експертами;

6.7. 27 лютого 2015 року видалення з офіційного веб-​сайту Інституту інноваційних технологій і змісту освіти та Репозитарію електронних версій оригінал-​макетів підручників, які не братимуть участь у II етапі Конкурсу;

6.8. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомлення вчителів загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-​макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу, для відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, який вивчається в цьому навчальному закладі;

6.9. передачу голові конкурсної комісії Конкурсу:

 • 24 лютого 2015 року експертних висновків „на оригінал-​макети підручників, поданих на Конкурс; 24 березня 2015 року:

 • результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами;

 • засвідчених нотаріально результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

6.10. оголошення висновків конкурсної комісії Конкурсу:

 • 27 лютого 2015 року щодо пропозицій про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам, оригінал-​макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;

 • 27 березня 2015 року щодо узагальнених результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами та оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії, і пропозицій щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.11. з 30 березня по 03 квітня 2015 року видачу учасникам Конкурсу матеріалів експертизи (витяги з протоколів засідань Конкурсної комісії, копії експертних висновків) на подані ними оригінал-​макети підручників;

6.12. з 06 по 10 квітня 2015 року прийом та реєстрацію апеляцій учасників Конкурсу.

Учасники Конкурсу надсилають апеляції до інституту інноваційних технологій і змісту освіти за адресою: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ;

6.13. до 23 квітня 2015 року підготовку узагальнених матеріалів для їх розгляду колегією Міністерства освіти і науки України щодо:

 • надання підручникам для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»;

 • затвердження переліку підручників для учнів 4 та 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету;

6.14. своєчасне оприлюднення на офіційних веб-​сайтах Міністерства освіти і науки України та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти наказів Міністерства освіти і науки України, інструктивно-​методичних матеріалів та інших документів щодо проведення Конкурсу.

7. Експертам:

7.1. з 27 січня по 20 лютого 2015 року здійснити експертизу електронних версій оригінал-​макетів підручників, поданих на Конкурс;

7.2. до 23 лютого 2015 року передати свої експертні висновки на папері до інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ) та в електронному вигляді (роТ-​формат) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">korLk.ursmon.2014@gmail.com.

8. Органам управління освітою обласних, Київської міської державних адміністрацій, інститутам післядипломної педагогічної освіти сприяти ознайомленню загальноосвітніх навчальних закладів з електронними версіями оригінал-​макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу.

9. Загальноосвітнім навчальним закладам:

9.1. з 02 по 20 березня 2015 року ознайомитися з електронними версіями оригінал-​макетів підручників, які братимуть участь у II етапі Конкурсу;

9.2. до 20 березня 2015 року передати результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета згідно з формою, наведеною у додатку 3, на папері до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ„ вул. Митрополита Василя Липківського, 36, загальний відділ), в електронному вигляді (раТ-​формат) на електронну адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">konkursmon.2014@gmail.com;

9.3. до 20 березня 2015 року оформити результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кбжного навчального предмета на Репозитарії.

10. Конкурсній комісії Конкурсу:

10.1. на І етапі Конкурсу з 24 по 26 лютого 2015 року перевірити правильність оформлення експертних висновків, узагальнити результати експертизи оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, передані експертами, та надати пропозиції про надання грифа «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» підручникам, оригінал-​макети яких братимуть участь у II етапі Конкурсу;

10.2. на II етапі Конкурсу з 24 по 26 березня 2015 року:

 • узагальнити результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, передані загальноосвітніми навчальними закладами системи загальної середньої освіти та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

 • надати пропозиції щодо формування переліку підручників, що можуть друкуватися за кошти державного бюджету.

10.3. передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти:

26 лютого 2015 року експертні висновки на оригінал-​макети підручників та протокол засідання конкурсної комісії на І етапі Конкурсу;

26 березня 2015 року узагальнені результати відбору оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, передані навчальними закладами системи загальної середньої освіти, та засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлені загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії та протокол засідання конкурсної комісії на II етапі Конкурсу.

11. Апеляційній комісії Конкурсу:

11.1. з 14 по 16 квітня 2015 року розглянути апеляції учасників з приводу дотримання процедури його проведення конкурсу;

11.2. до 17 квітня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти протокол засідання апеляційної комісії;

11.3. до 21 квітня 2015 року рішення апеляційної комісії довести листами до відома учасників, які подавали апеляції.

12. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О. А.) разом з Громадською спілкою «Центр освітніх комунікацій» (Будний Б. Є., за згодою) провести вебінари для загальноосвітніх навчальних закладів щодо процедури оформлення та передачі результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета;

13. Громадській спілці «Центр освітніх комунікацій» (Будний Б. Є., за згодою):

13.1. до 26 січня 2015 року розмістити на Репозитарії електронні версії оригінал-​макетів підручників, поданих на Конкурс;

13.2. з 02 до 20 березня 2015 року забезпечити оформлення загальноосвітніми навчальними закладами результатів відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета на Репозитарії;

13.3. 23 березня 2015 року передати до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 36) засвідчені нотаріально результати відбору електронних версій оригінал-​макетів підручників з кожного навчального предмета, оформлених загальноосвітніми навчальними закладами на Репозитарії;

13.4. своєчасне оприлюднення на Репозитарії інструктивно-​методичних матеріалів, експертних висновків та інших документів щодо проведення Конкурсу.

14. Визнати такими, що втратили чинність:

 • накази Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011року № 1063 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1 – 4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» та від 02 серпня 2012 року № 876 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2013 року (протокол № 1÷5−19) «Про підсумки II етапу Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

15. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Загоруйко Ю. А.) зробити відмітку у справах архіву.

16. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.

Міністр С. М. Квіт


 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора